OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Error executing template "Designs/rybners/Paragraph/Accordion.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_5655f3b4d9a44f33aa41799a791a4d97.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\rybners_2022.espresso4.dk\Files\Templates\Designs\rybners\Paragraph\Accordion.cshtml:line 156
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.Classes.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 20 Espresso.Container.Classes.RemoveClasses( "p-imagetext p-imagetext-tb p-imagetext-lr" ); 21 Espresso.Container.Classes.AddClasses("p-accordion"); 22 23 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 24 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 25 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 26 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 27 } 28 else{ 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 30 } } 31 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 32 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 33 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 34 } 35 else{ 36 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 37 } 38 } 39 else{ 40 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 41 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 42 } 43 else{ 44 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 45 } 46 } 47 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 48 AccordionItemContentClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 49 } 50 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 51 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 52 } 53 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 61 } 62 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 63 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 64 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 65 } 66 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 70 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.IconColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 74 } 75 76 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 77 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 78 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 79 } 80 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 81 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 82 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 83 } 84 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 85 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 86 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 87 } 88 else { 89 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 90 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 91 } 92 93 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 94 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 95 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 96 } 97 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) { 98 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2"); 99 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2"); 100 } 101 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) { 102 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3"); 103 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3"); 104 } 105106 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) { 107 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1"); 108 } 109 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) { 110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2"); 111 } 112 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) { 113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3"); 114 } 115 else { 116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0"); 117 } 118119 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed"); 120 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm"); 121 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" ) 122 { 123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle ); 124 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" ); 125 } 126127 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) { 128 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between"); 129 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-last"); 130 } 131 else { 132 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-first"); 133 } 134135 if (Espresso.Item.Studieretning == "True" ) 136 { 137 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("flex-lg-column"); 138 AccordionItemToggleClassList.RemoveClasses("align-items-center"); 139 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("d-block d-lg-none"); 140 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "rybners-accordion-studieretning js-rybners-disable-collapse-on-desktop" ); 141 } 142 } 143144 <div class="@Espresso.Container.Classes" id="@Espresso.Id"> 145146 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false ) 147 { 148 <div class="@AccordionLeadClassList"> 149 @Espresso.Text.Raw 150 </div> 151 } 152153 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.Classes"> 154155 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; } 156 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) { 157 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item ); 158 AccordionItemImage.Width = 1620; 159 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear(); 160161 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 162 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses(""); 163 } 164 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 165 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 166 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 167 } 168 } 169 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 170 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 171 } 172 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 173 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 175 } 176 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 177 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 178 } 179 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 180 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 181 } 182 } 183 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) { 184 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded"); 185 } 186 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) { 187 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 188 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 189 } 190 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 191 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 192 } 193 } 194195 <div @( Espresso.Item.Studieretning == "True" ? "data-toggle=\"tooltip\" data-placement=\"bottom\"" : "" ) class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList e-theme-@AccordionItem.BackgroundColor" title='@AccordionItem.Text'> 196197 <div class="p-accordion-toggle"> 198 <p data-toggle="collapse" data-target="#e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList"> 199200 @if ( Espresso.Item.CustomIcon == "True" ) 201 { 202 <span style="height: 3.25em; min-width: 3.25em;" class="align-items-center d-flex justify-content-center e-theme-education-primary mr-2"> 203 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon custom-icon @AccordionItemToggleIconClassList">chevron_right</i> 204 </span> 205 } 206 else 207 { 208 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i> 209 } 210211 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList"> 212 @AccordionItem.Heading 213 </span> 214 @if ( string.IsNullOrEmpty( AccordionItem.Subheader ) == false ) 215 { 216 <span class="d-none d-lg-block rybners-accordion-subheader"> 217 @AccordionItem.Subheader<br /> 218 @AccordionItem.Weeks<br/> 219 </span> 220 } 221 @if( Espresso.Item.Studieretning == "True") { 222 <i style="margin-left: -0.25em; position: absolute; bottom: 1em;" class="material-icons p-accordion-toggle-icon d-none d-lg-block mt-1">chevron_right</i> 223 } 224 </p> 225 </div> 226227 <div id="e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade"> 228 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content"> 229 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) { 230 <div class="row no-gutters justify-content-@AccordionItem.ImageAlignmentHorizontal"> 231 <div class="col-@AccordionItem.ImageScale"> 232 <p class="p-img-container"> 233 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading"> 234 </p> 235 </div> 236 </div> 237 } 238 <div class="p-txt-container"> 239 @AccordionItem.Text 240 </div> 241242 </div> 243 </div> 244245 </div> 246 AccordionItemLoopCounter++; 247 } 248249 </div> 250251 </div> 252
Error executing template "Designs/rybners/Paragraph/Accordion.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_5655f3b4d9a44f33aa41799a791a4d97.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\rybners_2022.espresso4.dk\Files\Templates\Designs\rybners\Paragraph\Accordion.cshtml:line 156
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.Classes.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 20 Espresso.Container.Classes.RemoveClasses( "p-imagetext p-imagetext-tb p-imagetext-lr" ); 21 Espresso.Container.Classes.AddClasses("p-accordion"); 22 23 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 24 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 25 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 26 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 27 } 28 else{ 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 30 } } 31 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 32 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 33 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 34 } 35 else{ 36 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 37 } 38 } 39 else{ 40 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 41 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 42 } 43 else{ 44 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 45 } 46 } 47 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 48 AccordionItemContentClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 49 } 50 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 51 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 52 } 53 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 61 } 62 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 63 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 64 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 65 } 66 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 70 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.IconColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 74 } 75 76 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 77 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 78 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 79 } 80 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 81 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 82 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 83 } 84 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 85 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 86 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 87 } 88 else { 89 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 90 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 91 } 92 93 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 94 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 95 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 96 } 97 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) { 98 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2"); 99 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2"); 100 } 101 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) { 102 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3"); 103 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3"); 104 } 105106 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) { 107 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1"); 108 } 109 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) { 110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2"); 111 } 112 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) { 113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3"); 114 } 115 else { 116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0"); 117 } 118119 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed"); 120 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm"); 121 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" ) 122 { 123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle ); 124 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" ); 125 } 126127 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) { 128 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between"); 129 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-last"); 130 } 131 else { 132 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-first"); 133 } 134135 if (Espresso.Item.Studieretning == "True" ) 136 { 137 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("flex-lg-column"); 138 AccordionItemToggleClassList.RemoveClasses("align-items-center"); 139 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("d-block d-lg-none"); 140 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "rybners-accordion-studieretning js-rybners-disable-collapse-on-desktop" ); 141 } 142 } 143144 <div class="@Espresso.Container.Classes" id="@Espresso.Id"> 145146 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false ) 147 { 148 <div class="@AccordionLeadClassList"> 149 @Espresso.Text.Raw 150 </div> 151 } 152153 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.Classes"> 154155 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; } 156 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) { 157 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item ); 158 AccordionItemImage.Width = 1620; 159 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear(); 160161 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 162 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses(""); 163 } 164 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 165 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 166 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 167 } 168 } 169 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 170 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 171 } 172 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 173 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 175 } 176 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 177 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 178 } 179 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 180 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 181 } 182 } 183 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) { 184 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded"); 185 } 186 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) { 187 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 188 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 189 } 190 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 191 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 192 } 193 } 194195 <div @( Espresso.Item.Studieretning == "True" ? "data-toggle=\"tooltip\" data-placement=\"bottom\"" : "" ) class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList e-theme-@AccordionItem.BackgroundColor" title='@AccordionItem.Text'> 196197 <div class="p-accordion-toggle"> 198 <p data-toggle="collapse" data-target="#e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList"> 199200 @if ( Espresso.Item.CustomIcon == "True" ) 201 { 202 <span style="height: 3.25em; min-width: 3.25em;" class="align-items-center d-flex justify-content-center e-theme-education-primary mr-2"> 203 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon custom-icon @AccordionItemToggleIconClassList">chevron_right</i> 204 </span> 205 } 206 else 207 { 208 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i> 209 } 210211 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList"> 212 @AccordionItem.Heading 213 </span> 214 @if ( string.IsNullOrEmpty( AccordionItem.Subheader ) == false ) 215 { 216 <span class="d-none d-lg-block rybners-accordion-subheader"> 217 @AccordionItem.Subheader<br /> 218 @AccordionItem.Weeks<br/> 219 </span> 220 } 221 @if( Espresso.Item.Studieretning == "True") { 222 <i style="margin-left: -0.25em; position: absolute; bottom: 1em;" class="material-icons p-accordion-toggle-icon d-none d-lg-block mt-1">chevron_right</i> 223 } 224 </p> 225 </div> 226227 <div id="e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade"> 228 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content"> 229 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) { 230 <div class="row no-gutters justify-content-@AccordionItem.ImageAlignmentHorizontal"> 231 <div class="col-@AccordionItem.ImageScale"> 232 <p class="p-img-container"> 233 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading"> 234 </p> 235 </div> 236 </div> 237 } 238 <div class="p-txt-container"> 239 @AccordionItem.Text 240 </div> 241242 </div> 243 </div> 244245 </div> 246 AccordionItemLoopCounter++; 247 } 248249 </div> 250251 </div> 252
Error executing template "Designs/rybners/Paragraph/Accordion.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_5655f3b4d9a44f33aa41799a791a4d97.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\rybners_2022.espresso4.dk\Files\Templates\Designs\rybners\Paragraph\Accordion.cshtml:line 156
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.Classes.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 20 Espresso.Container.Classes.RemoveClasses( "p-imagetext p-imagetext-tb p-imagetext-lr" ); 21 Espresso.Container.Classes.AddClasses("p-accordion"); 22 23 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 24 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 25 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 26 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 27 } 28 else{ 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 30 } } 31 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 32 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 33 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 34 } 35 else{ 36 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 37 } 38 } 39 else{ 40 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 41 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 42 } 43 else{ 44 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 45 } 46 } 47 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 48 AccordionItemContentClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 49 } 50 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 51 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 52 } 53 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 61 } 62 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 63 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 64 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 65 } 66 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 70 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.IconColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 74 } 75 76 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 77 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 78 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 79 } 80 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 81 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 82 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 83 } 84 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 85 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 86 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 87 } 88 else { 89 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 90 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 91 } 92 93 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 94 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 95 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 96 } 97 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) { 98 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2"); 99 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2"); 100 } 101 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) { 102 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3"); 103 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3"); 104 } 105106 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) { 107 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1"); 108 } 109 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) { 110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2"); 111 } 112 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) { 113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3"); 114 } 115 else { 116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0"); 117 } 118119 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed"); 120 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm"); 121 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" ) 122 { 123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle ); 124 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" ); 125 } 126127 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) { 128 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between"); 129 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-last"); 130 } 131 else { 132 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-first"); 133 } 134135 if (Espresso.Item.Studieretning == "True" ) 136 { 137 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("flex-lg-column"); 138 AccordionItemToggleClassList.RemoveClasses("align-items-center"); 139 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("d-block d-lg-none"); 140 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "rybners-accordion-studieretning js-rybners-disable-collapse-on-desktop" ); 141 } 142 } 143144 <div class="@Espresso.Container.Classes" id="@Espresso.Id"> 145146 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false ) 147 { 148 <div class="@AccordionLeadClassList"> 149 @Espresso.Text.Raw 150 </div> 151 } 152153 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.Classes"> 154155 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; } 156 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) { 157 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item ); 158 AccordionItemImage.Width = 1620; 159 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear(); 160161 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 162 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses(""); 163 } 164 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 165 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 166 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 167 } 168 } 169 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 170 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 171 } 172 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 173 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 175 } 176 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 177 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 178 } 179 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 180 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 181 } 182 } 183 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) { 184 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded"); 185 } 186 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) { 187 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 188 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 189 } 190 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 191 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 192 } 193 } 194195 <div @( Espresso.Item.Studieretning == "True" ? "data-toggle=\"tooltip\" data-placement=\"bottom\"" : "" ) class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList e-theme-@AccordionItem.BackgroundColor" title='@AccordionItem.Text'> 196197 <div class="p-accordion-toggle"> 198 <p data-toggle="collapse" data-target="#e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList"> 199200 @if ( Espresso.Item.CustomIcon == "True" ) 201 { 202 <span style="height: 3.25em; min-width: 3.25em;" class="align-items-center d-flex justify-content-center e-theme-education-primary mr-2"> 203 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon custom-icon @AccordionItemToggleIconClassList">chevron_right</i> 204 </span> 205 } 206 else 207 { 208 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i> 209 } 210211 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList"> 212 @AccordionItem.Heading 213 </span> 214 @if ( string.IsNullOrEmpty( AccordionItem.Subheader ) == false ) 215 { 216 <span class="d-none d-lg-block rybners-accordion-subheader"> 217 @AccordionItem.Subheader<br /> 218 @AccordionItem.Weeks<br/> 219 </span> 220 } 221 @if( Espresso.Item.Studieretning == "True") { 222 <i style="margin-left: -0.25em; position: absolute; bottom: 1em;" class="material-icons p-accordion-toggle-icon d-none d-lg-block mt-1">chevron_right</i> 223 } 224 </p> 225 </div> 226227 <div id="e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade"> 228 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content"> 229 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) { 230 <div class="row no-gutters justify-content-@AccordionItem.ImageAlignmentHorizontal"> 231 <div class="col-@AccordionItem.ImageScale"> 232 <p class="p-img-container"> 233 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading"> 234 </p> 235 </div> 236 </div> 237 } 238 <div class="p-txt-container"> 239 @AccordionItem.Text 240 </div> 241242 </div> 243 </div> 244245 </div> 246 AccordionItemLoopCounter++; 247 } 248249 </div> 250251 </div> 252
Error executing template "Designs/rybners/Paragraph/Accordion.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_5655f3b4d9a44f33aa41799a791a4d97.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\rybners_2022.espresso4.dk\Files\Templates\Designs\rybners\Paragraph\Accordion.cshtml:line 156
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.Classes.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 20 Espresso.Container.Classes.RemoveClasses( "p-imagetext p-imagetext-tb p-imagetext-lr" ); 21 Espresso.Container.Classes.AddClasses("p-accordion"); 22 23 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 24 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 25 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 26 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 27 } 28 else{ 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 30 } } 31 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 32 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 33 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 34 } 35 else{ 36 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 37 } 38 } 39 else{ 40 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 41 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 42 } 43 else{ 44 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 45 } 46 } 47 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 48 AccordionItemContentClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 49 } 50 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 51 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 52 } 53 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 61 } 62 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 63 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 64 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 65 } 66 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 70 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.IconColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 74 } 75 76 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 77 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 78 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 79 } 80 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 81 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 82 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 83 } 84 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 85 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 86 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 87 } 88 else { 89 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 90 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 91 } 92 93 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 94 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 95 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 96 } 97 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) { 98 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2"); 99 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2"); 100 } 101 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) { 102 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3"); 103 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3"); 104 } 105106 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) { 107 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1"); 108 } 109 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) { 110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2"); 111 } 112 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) { 113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3"); 114 } 115 else { 116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0"); 117 } 118119 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed"); 120 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm"); 121 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" ) 122 { 123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle ); 124 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" ); 125 } 126127 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) { 128 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between"); 129 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-last"); 130 } 131 else { 132 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-first"); 133 } 134135 if (Espresso.Item.Studieretning == "True" ) 136 { 137 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("flex-lg-column"); 138 AccordionItemToggleClassList.RemoveClasses("align-items-center"); 139 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("d-block d-lg-none"); 140 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "rybners-accordion-studieretning js-rybners-disable-collapse-on-desktop" ); 141 } 142 } 143144 <div class="@Espresso.Container.Classes" id="@Espresso.Id"> 145146 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false ) 147 { 148 <div class="@AccordionLeadClassList"> 149 @Espresso.Text.Raw 150 </div> 151 } 152153 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.Classes"> 154155 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; } 156 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) { 157 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item ); 158 AccordionItemImage.Width = 1620; 159 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear(); 160161 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 162 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses(""); 163 } 164 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 165 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 166 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 167 } 168 } 169 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 170 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 171 } 172 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 173 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 175 } 176 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 177 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 178 } 179 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 180 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 181 } 182 } 183 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) { 184 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded"); 185 } 186 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) { 187 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 188 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 189 } 190 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 191 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 192 } 193 } 194195 <div @( Espresso.Item.Studieretning == "True" ? "data-toggle=\"tooltip\" data-placement=\"bottom\"" : "" ) class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList e-theme-@AccordionItem.BackgroundColor" title='@AccordionItem.Text'> 196197 <div class="p-accordion-toggle"> 198 <p data-toggle="collapse" data-target="#e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList"> 199200 @if ( Espresso.Item.CustomIcon == "True" ) 201 { 202 <span style="height: 3.25em; min-width: 3.25em;" class="align-items-center d-flex justify-content-center e-theme-education-primary mr-2"> 203 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon custom-icon @AccordionItemToggleIconClassList">chevron_right</i> 204 </span> 205 } 206 else 207 { 208 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i> 209 } 210211 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList"> 212 @AccordionItem.Heading 213 </span> 214 @if ( string.IsNullOrEmpty( AccordionItem.Subheader ) == false ) 215 { 216 <span class="d-none d-lg-block rybners-accordion-subheader"> 217 @AccordionItem.Subheader<br /> 218 @AccordionItem.Weeks<br/> 219 </span> 220 } 221 @if( Espresso.Item.Studieretning == "True") { 222 <i style="margin-left: -0.25em; position: absolute; bottom: 1em;" class="material-icons p-accordion-toggle-icon d-none d-lg-block mt-1">chevron_right</i> 223 } 224 </p> 225 </div> 226227 <div id="e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade"> 228 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content"> 229 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) { 230 <div class="row no-gutters justify-content-@AccordionItem.ImageAlignmentHorizontal"> 231 <div class="col-@AccordionItem.ImageScale"> 232 <p class="p-img-container"> 233 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading"> 234 </p> 235 </div> 236 </div> 237 } 238 <div class="p-txt-container"> 239 @AccordionItem.Text 240 </div> 241242 </div> 243 </div> 244245 </div> 246 AccordionItemLoopCounter++; 247 } 248249 </div> 250251 </div> 252
Error executing template "Designs/rybners/Paragraph/Accordion.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_5655f3b4d9a44f33aa41799a791a4d97.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\rybners_2022.espresso4.dk\Files\Templates\Designs\rybners\Paragraph\Accordion.cshtml:line 156
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.Classes.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 20 Espresso.Container.Classes.RemoveClasses( "p-imagetext p-imagetext-tb p-imagetext-lr" ); 21 Espresso.Container.Classes.AddClasses("p-accordion"); 22 23 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 24 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 25 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 26 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 27 } 28 else{ 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 30 } } 31 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 32 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 33 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 34 } 35 else{ 36 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 37 } 38 } 39 else{ 40 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 41 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 42 } 43 else{ 44 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 45 } 46 } 47 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 48 AccordionItemContentClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 49 } 50 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 51 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 52 } 53 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 61 } 62 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 63 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 64 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 65 } 66 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 70 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.IconColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 74 } 75 76 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 77 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 78 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 79 } 80 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 81 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 82 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 83 } 84 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 85 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 86 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 87 } 88 else { 89 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 90 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 91 } 92 93 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 94 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 95 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 96 } 97 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) { 98 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2"); 99 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2"); 100 } 101 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) { 102 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3"); 103 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3"); 104 } 105106 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) { 107 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1"); 108 } 109 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) { 110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2"); 111 } 112 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) { 113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3"); 114 } 115 else { 116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0"); 117 } 118119 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed"); 120 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm"); 121 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" ) 122 { 123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle ); 124 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" ); 125 } 126127 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) { 128 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between"); 129 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-last"); 130 } 131 else { 132 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-first"); 133 } 134135 if (Espresso.Item.Studieretning == "True" ) 136 { 137 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("flex-lg-column"); 138 AccordionItemToggleClassList.RemoveClasses("align-items-center"); 139 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("d-block d-lg-none"); 140 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "rybners-accordion-studieretning js-rybners-disable-collapse-on-desktop" ); 141 } 142 } 143144 <div class="@Espresso.Container.Classes" id="@Espresso.Id"> 145146 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false ) 147 { 148 <div class="@AccordionLeadClassList"> 149 @Espresso.Text.Raw 150 </div> 151 } 152153 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.Classes"> 154155 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; } 156 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) { 157 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item ); 158 AccordionItemImage.Width = 1620; 159 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear(); 160161 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 162 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses(""); 163 } 164 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 165 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 166 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 167 } 168 } 169 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 170 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 171 } 172 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 173 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 175 } 176 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 177 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 178 } 179 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 180 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 181 } 182 } 183 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) { 184 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded"); 185 } 186 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) { 187 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 188 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 189 } 190 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 191 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 192 } 193 } 194195 <div @( Espresso.Item.Studieretning == "True" ? "data-toggle=\"tooltip\" data-placement=\"bottom\"" : "" ) class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList e-theme-@AccordionItem.BackgroundColor" title='@AccordionItem.Text'> 196197 <div class="p-accordion-toggle"> 198 <p data-toggle="collapse" data-target="#e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList"> 199200 @if ( Espresso.Item.CustomIcon == "True" ) 201 { 202 <span style="height: 3.25em; min-width: 3.25em;" class="align-items-center d-flex justify-content-center e-theme-education-primary mr-2"> 203 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon custom-icon @AccordionItemToggleIconClassList">chevron_right</i> 204 </span> 205 } 206 else 207 { 208 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i> 209 } 210211 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList"> 212 @AccordionItem.Heading 213 </span> 214 @if ( string.IsNullOrEmpty( AccordionItem.Subheader ) == false ) 215 { 216 <span class="d-none d-lg-block rybners-accordion-subheader"> 217 @AccordionItem.Subheader<br /> 218 @AccordionItem.Weeks<br/> 219 </span> 220 } 221 @if( Espresso.Item.Studieretning == "True") { 222 <i style="margin-left: -0.25em; position: absolute; bottom: 1em;" class="material-icons p-accordion-toggle-icon d-none d-lg-block mt-1">chevron_right</i> 223 } 224 </p> 225 </div> 226227 <div id="e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade"> 228 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content"> 229 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) { 230 <div class="row no-gutters justify-content-@AccordionItem.ImageAlignmentHorizontal"> 231 <div class="col-@AccordionItem.ImageScale"> 232 <p class="p-img-container"> 233 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading"> 234 </p> 235 </div> 236 </div> 237 } 238 <div class="p-txt-container"> 239 @AccordionItem.Text 240 </div> 241242 </div> 243 </div> 244245 </div> 246 AccordionItemLoopCounter++; 247 } 248249 </div> 250251 </div> 252
Error executing template "Designs/rybners/Paragraph/Accordion.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_5655f3b4d9a44f33aa41799a791a4d97.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\rybners_2022.espresso4.dk\Files\Templates\Designs\rybners\Paragraph\Accordion.cshtml:line 156
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.Classes.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 20 Espresso.Container.Classes.RemoveClasses( "p-imagetext p-imagetext-tb p-imagetext-lr" ); 21 Espresso.Container.Classes.AddClasses("p-accordion"); 22 23 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 24 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 25 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 26 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 27 } 28 else{ 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 30 } } 31 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 32 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 33 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 34 } 35 else{ 36 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 37 } 38 } 39 else{ 40 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 41 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 42 } 43 else{ 44 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 45 } 46 } 47 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 48 AccordionItemContentClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 49 } 50 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 51 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 52 } 53 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 61 } 62 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 63 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 64 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 65 } 66 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 70 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.IconColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 74 } 75 76 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 77 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 78 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 79 } 80 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 81 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 82 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 83 } 84 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 85 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 86 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 87 } 88 else { 89 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 90 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 91 } 92 93 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 94 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 95 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 96 } 97 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) { 98 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2"); 99 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2"); 100 } 101 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) { 102 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3"); 103 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3"); 104 } 105106 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) { 107 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1"); 108 } 109 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) { 110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2"); 111 } 112 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) { 113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3"); 114 } 115 else { 116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0"); 117 } 118119 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed"); 120 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm"); 121 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" ) 122 { 123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle ); 124 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" ); 125 } 126127 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) { 128 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between"); 129 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-last"); 130 } 131 else { 132 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("order-first"); 133 } 134135 if (Espresso.Item.Studieretning == "True" ) 136 { 137 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("flex-lg-column"); 138 AccordionItemToggleClassList.RemoveClasses("align-items-center"); 139 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("d-block d-lg-none"); 140 Espresso.Wrapper.Classes.AddClasses( "rybners-accordion-studieretning js-rybners-disable-collapse-on-desktop" ); 141 } 142 } 143144 <div class="@Espresso.Container.Classes" id="@Espresso.Id"> 145146 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false ) 147 { 148 <div class="@AccordionLeadClassList"> 149 @Espresso.Text.Raw 150 </div> 151 } 152153 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.Classes"> 154155 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; } 156 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) { 157 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item ); 158 AccordionItemImage.Width = 1620; 159 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear(); 160161 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 162 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses(""); 163 } 164 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 165 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 166 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 167 } 168 } 169 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 170 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 171 } 172 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 173 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0"); 175 } 176 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 177 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 178 } 179 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 180 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 181 } 182 } 183 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) { 184 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded"); 185 } 186 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) { 187 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) { 188 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top"); 189 } 190 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) { 191 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom"); 192 } 193 } 194195 <div @( Espresso.Item.Studieretning == "True" ? "data-toggle=\"tooltip\" data-placement=\"bottom\"" : "" ) class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList e-theme-@AccordionItem.BackgroundColor" title='@AccordionItem.Text'> 196197 <div class="p-accordion-toggle"> 198 <p data-toggle="collapse" data-target="#e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList"> 199200 @if ( Espresso.Item.CustomIcon == "True" ) 201 { 202 <span style="height: 3.25em; min-width: 3.25em;" class="align-items-center d-flex justify-content-center e-theme-education-primary mr-2"> 203 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon custom-icon @AccordionItemToggleIconClassList">chevron_right</i> 204 </span> 205 } 206 else 207 { 208 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i> 209 } 210211 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList"> 212 @AccordionItem.Heading 213 </span> 214 @if ( string.IsNullOrEmpty( AccordionItem.Subheader ) == false ) 215 { 216 <span class="d-none d-lg-block rybners-accordion-subheader"> 217 @AccordionItem.Subheader<br /> 218 @AccordionItem.Weeks<br/> 219 </span> 220 } 221 @if( Espresso.Item.Studieretning == "True") { 222 <i style="margin-left: -0.25em; position: absolute; bottom: 1em;" class="material-icons p-accordion-toggle-icon d-none d-lg-block mt-1">chevron_right</i> 223 } 224 </p> 225 </div> 226227 <div id="e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade"> 228 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content"> 229 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) { 230 <div class="row no-gutters justify-content-@AccordionItem.ImageAlignmentHorizontal"> 231 <div class="col-@AccordionItem.ImageScale"> 232 <p class="p-img-container"> 233 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading"> 234 </p> 235 </div> 236 </div> 237 } 238 <div class="p-txt-container"> 239 @AccordionItem.Text 240 </div> 241242 </div> 243 </div> 244245 </div> 246 AccordionItemLoopCounter++; 247 } 248249 </div> 250251 </div> 252
keyboard_arrow_up