OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Praktisk info til AMU kurser

Er du interesseret i at vide mere om AMU-kurser, dine rettigheder som ledig eller de tilbud, vi har til virksomheder? Det kan også være, du er på udkig efter oplysninger om indkvartering, afbud eller ordensregler? Vi har samlet alle nyttige informationer til dig.

Tilskud til AMU-kurser
 

Løntabsgodtgørelse

Du eller din virksomhed kan søge om løntabsgodtgørelse, når du skal på et AMU-kursus.

Godtgørelsen svarer til 100% af højeste dagpengesats.

Der ansøges om godtgørelse (VEU) og eventuel befordring samtidig med den digitale tilmelding til kurset.

Vær opmærksom på, at hvis skolen har tilmeldt dig, så skal du eller virksomheden selv oprette en ansøgning om VEU på www.voksenuddannelse.dk


Tilskud til transport

Du kan også søge om tilskud til transport. Tilskuddet gives kun, når afstanden er mere end 12 km. fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Læs om det aktuelle tilbud her

Er du indkvarteret under kurset, har du ret til et befordringstilskud til rejsen mellem, hvor du bor og indkvarteringssted ved uddannelsens start og afslutning samt ved søgnehelligdage og hver weekend.

Der ansøges om befordring og eventuel VEU samtidig med den digitale tilmelding til kurset.

Vær opmærksom på, at hvis skolen har tilmeldt dig, så skal du eller virksomheden selv oprette en ansøgning om befordring og VEU på www.voksenuddannelse.dk.


Tilskud til indkvartering og forplejning

Det er muligt at søge om tilskud til indkvartering og forplejning, hvis du bor mere end 60 km fra uddannelsesstedet.

Se priser og tilskud

Læs mere om indkvartering

 

Sådan tilmelder du dig 

Du tilmelder dig AMU-kurser på www.voksenuddannelse.dk.

Tilmelding kræver en digital signatur (firma) eller nemID (privatperson).

Logger du ind som virksomhed, skal du have 2 rettigheder på www.virk.dk

  • Ret til at administrere VEU-kurser
  • Ret til at ansøge om VEU- og befordringsgodtgørelse

Vejledning til voksenddannelse.dk

  • Tast kursustitel i Find-feltet og tryk på "søg"
  • Som virksomhed skal du vælge Kursusadministrator, når du skal tilmelde medarbejdere
  • Er du i tvivl om tilmeldingen, kan du finde vejledninger på efteruddannelse.dk under ”vejledninger og support”

Praktisk info om AMU-kurser
 

Deltagerbetaling

På alle kurser skal der betales et deltagergebyr, som afhænger af det aktuelle kursus. Gebyret skal være indbetalt inden kursusstart.


Indkvartering for beskæftigede

Har du brug for indkvartering under kurset, skal du selv sørge for det. Vi har Hermitage Skolehjem & Kursuscenter, hvor du kan bestille overnatning og forplejning. Kontakt Hermitage på tlf. 7512 6464.

Du kan få tilskud til indkvartering, hvis du er i målgruppen til Arbejdsmarkedsuddannelser og bor mere end 60 km fra kursusstedet. Tilskuddet udgør max kr. 500,- pr. døgn.

Vælger du at bo på Hermitage Skolehjem & Kursuscenter, overføres tilskuddet automatisk dertil. Bor du privat eller på et hotel, skal du udfylde et skema og sende det til Rescue Center Denmark senest 4 uger efter sidste kursusdag. Skemaet finder du her.


Indkvartering for ledige

Ønsker du indkvartering, skal du kontakte dit lokale Jobcenter. Bestilling og betaling af forplejning og indkvartering håndterer Jobcenteret.

 

Kursusforplejning

Der er ingen forplejning på kurset, men du er meget velkommen til at benytte skolens kantine. Du kan også bestille fuld forplejning i kursistcaféen bestående af morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe for kr. 180 ekskl. moms pr. dag.

Kontakt kursussekretariatet på tlf. 7913 4555 for bestilling af forplejning. Gemmeføres kurset på Hermitage Skolehjem & Kursuscenter, har du mulighed for at medbringe egen mad, hvis du ikke ønsker kursusforplejning.


Tilskud til løntab og transport

Er du i målgruppen til Arbejdsmarkedsuddannelser, og får du løn, mens du er på kursus, kan din virksomhed søge om løntabsgodtgørelse og transporttilskud. Virksomheden skal udfylde et digitalt ansøgningsskema på www.voksenuddannelse.dk senest 4 uger efter sidste kursusdag.

I 2022 er løntabsgodtgørelsen på kr. 4.465,- pr. uge og transporttilskuddet er på kr. 0,99 pr. km efter de første 24 km.


Kursusvarighed

I din kursusindkaldelse er kursusvarigheden anført i dage. En kursusdag er 7,4 arbejdstimer.

Du modtager dit AMU-bevis, hvis underviseren vurderer, at du har nået målet med kurset. Du skal dog være opmærksom på, at du vil blive registreret som fraværende, hvilket betyder, at virksomheden ikke får lønrefusion for den resterende kursustid.

Hvis kurset er et certifikatkursus, kan du kun få udleveret certifikatet, hvis du har været til stede i hele kursusperioden.

Kontakt os

 

Camilla Eve Jessen

Full-service koordinator

smartphone+45 2071 5178

mailcej@rybners.dk

Camilla Eve Jessen

keyboard_arrow_up