OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Afbud

Der kan opstå situationer der gør, at du ikke kan deltage på dit planlagte kursus. Du bedes derfor melde afbud hurtigst mulig til Rescue Center Denmark på tlf. 7913 4555.

Hvis du er ledig, skal du huske også at orientere din A-kasse/Jobcenter.

AMU afbudsregler:

Melder du afbud mindre end en uge før kursets første dag, skal din virksomhed betale følgende gebyr:

  • Kursusvarighed til og med 37 timer: Kr. 1.500,-
  • Kursusvarighed over 37 timer: Kr. 2.500,-

Hvis du udebliver fra kurset, opkræver vi et højere gebyr. Udeblivelse betyder, at du er tilmeldt et kursus, men ikke møder op på første kursusdag, og at vi ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om det.

  • Kursusvarighed til og med 37 timer: Kr. 2.500,-
  • Kursusvarighed over 37 timer: Kr. 3.500,-

Dokumenterer din arbejdsgiver skriftligt, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald eller erstatter din arbejdsgiver dig med en anden person, bortfalder betalingen. Lovligt forfald tolkes af skolens direktør.

Ovenstående beløb kan ikke overstige kursets tompladspris pr. kursist.

Hvis der er bestilt indkvartering og/eller forplejning som en del af kurset, opkræver vi 100% af den samlede pris, hvis du afbestiller senere end 2 dage før kursusstart.


IDV afbudsregler:

  • Ved afmelding af kursus senere end 10 hverdage før kursusstart betales 50% af kursusprisen
  • Ved afmelding af kursus senere end 5 hverdage før kursusstart betales 100% af kursusprisen.

Oplys venligst CVR-nummer og evt.EAN nummer til brug for Rescue Center Denmarks fakturering, samt PO nummer og fakturaadresse.

Det er muligt at ændre navne på kursusdeltagerne frem til kursusstart.

keyboard_arrow_up