OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Politikker

Kvalitetspolitik

Rescue Center Denmark arbejder målrettet og systematisk med gennemførelse af kvalitetsforbedringer i undervisningen, så undervisningen til enhver tid lever op til gældende standarder og med en høj grad af tilfredshed hos deltagere og virksomheder. Rescue Center Denmark offentliggør evalueringsresultater på hjemmesiden og i forbindelse med vore undervisningslokaler.

Arbejdsmiljøpolitik

Rescue Center Denmark arbejder målrettet og systematisk for at opretholde og konstant forbedre arbejdsmiljøet, så det er et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejdere og deltagere. Vi har valgt at udtrykke politikken kort og klart med følgende målsætninger:

Ingen arbejdsulykker med fravær for ansatte og kursusdeltagere.

Ingen behandlingskrævende tilskadekomster uden fravær for ansatte og kursusdeltagere.

Et trygt undervisningsmiljø, hvor der ikke forekommer nedsættende, diskriminerende eller grænseoverskridende adfærd og kommunikation i undervisningsmiljøet. Øvelserne kan være grænseoverskridende for nogle deltagere. Det skal sikres i dialog med deltagerne at ingen presses udover deres grænser.

Gennem anvendelse af forskellige metoder og værktøjer forebygges arbejdsrelateret sygdom og psykiske belastninger. I arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet inddrages medarbejderne i videst muligt omfang og andre interessenter inddrages hvis det findes relevant.

Rescue Center Denmark overholder gældende lovgivning for arbejdsmiljøområdet. Resultater offentliggøres på vores hjemmeside i vores ulykkes- og skadesstatistik.

Miljøpolitik

Rescue Center Denmark er som undervisningsudbyder en virksomhed, hvor miljøbelastningen er relativt begrænset og med moderne faciliteter er en række miljøbelastninger minimeret. Men Rescue Center Denmark skal opleves som en seriøs samarbejdspartner, der løbende arbejder med at iværksætte konkrete tiltag, der begrænser ressourceforbruget og miljøpåvirkningen gennem årlige miljøtemaer. Rescue Center Denmark overholder naturligvis gældende lovgivning på området.

Udbudspolitik

Rescue Center Denmark udbyder følgende moduler under GWO standarderne:

Basic Safety Training:

 • First Aid (FA)
 • Working at Heights (WAH)
 • Fire Awareness (FAW)
 • Manual Handling (MH)
 • Sea Survival via samarbejdspartner

Endvidere udbydes;

 • Slinger Signaler
 • Blade Repair via underleverandør (AMU Syd)

Der udbydes endvidere de tilhørende refresher kurser:

First Aid - Refresher

 • Working at Heights - Refresher
 • Fire Awareness - Refresher
 • Manual Handling - Refresher
 • Sea Survival - Refresher, via samarbejdspartner

Rescue Center Denmark udbyder endvidere GWO standardens kurser under Basic Technical Training (BTT) med alle tilhørende moduler:

 • Hydraulics
 • Mechanical
 • Electrical

Det gælder generelt for kurserne, at:

Planlægning, vedligeholdelse og gennemførelse som minimum opfylder kravene i GWO/BST, DS/EN ISO 9001:2015, DS/EN ISO 14001:2015 samt ISO 45001:2018

Planlægning, vedligeholdelse og gennemførelse opfylder øvrige myndighedskrav.

Øvrige krav aftalt mellem kunde og Rescue Center Denmark skal leve op til kundens tilfredshed.

Kvaliteten vedrørende kursernes planlægning, vedligeholdelse og gennemførelse sikres og forbedres løbende gennem aktiv anvendelse af standarderne.

Kursusudbuddet udvikles løbende i det omfang, at GWO standarderne udvides med flere kursusmoduler.

Endvidere udbyder Rescue Center Denmark kurser i brug af ActSafe Power Ascender kurser som følger:

 1. ActSafe Equipment lifting incl. Slinger/banksman (9 timer)
 2. ActSafe Personal Positioning inside Towers/WTG’s (4 dage incl. equipment lifting.)
 3. ActSafe Personal Positioning inside/outside Towers/WTG’s/Blades (5 dage incl. equipment lifting.)
 4. ActSafe Rescue Up
 5. Øvrige avancerede ActSafe applikationer

Power Ascender kurserne er certificeret i helhold til ISO 22846-1 og ISO 22846-2.

keyboard_arrow_up