OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Sikkerhedskurser

I Energibranchen arbejder man her i Danmark med to forskellige sikkerheds- og træningsstandarder.

I Olie og Gas industrien er OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization) den styrende standard. OPITO er de olieproducerende selskabers organisation og har som formål at udvikle og kontrollere standarderne indenfor sikkerheds træning i olie og gasindustrien globalt.

I Vind industrien er den styrende standard GWO (Global Wind Organization) GWO er vindmølle producenternes og operatørernes organisation og har som formål at udvikle og kontrollere globale sikkerheds- og basis kurser for vindmølleindustrien.

Olie og Gas

Som et minimum skal du have et 3 dages BOSIET kursus (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training) Kurset omfatter førstehjælp, brand, sø redning, personlig sikkerhed, HUET (Helicopter Underwater Escape Training incl. CA EBS).

Certifikatet er gyldigt i fire år og skal genopfriskes med en 1 dag FOET-kursus (Further Offshore Emergency Training), det er vigtigt at kurset tages inden udløbsdatoen på BOSIET kurset overskrides.

Kurserne er anerkendt globalt i Olie og Gas industrien, dog kan der være yderligere krav fra enkelte lande og operatører om ekstra/tillægs kurser, se eksempelvis kravene omkring Nordsøen:

”Guidelines for mutual recognition of specialized safety and emergency response training”


Vind industrien

GWO-sikkerheds kurser til vind industrien BST (Basic Safety Training) er opdelt i moduler og kan tages hver for sig. Inden man deltager på sit første GWO-kursus skal man oprette en profil i GWO´s globale registreringssystem WINDA efterfølgende vil kursusstedet registrere de kurser man gennemfører i WINDA systemet således at virksomheder i vind industrien kan efterprøve og få dokumentation for den enkelte medarbejders kompetencer.

GWO Basis/grund modulerne består af:

  • 2 dage Working at Heights inkl. Manual Handling
  • 2 dage First Aid
  • ½ dag Fire Awarness
  • ½ dag Manual Handling (inkluderet WaH per 01.10.2019, kan dog stadig tages som selvstændigt modul)

Disse fire moduler er tilstrækkeligt til at kunne arbejde i en vindmølle som står på land (onshore)

Hvis man skal arbejde på vindmøller, som er opstillet på havet (offshore) skal man yderligere have kursus modulet:

1 dag Sea Survival

GWO-certifikaterne er gyldige i to år og skal genopfriskes inden udløbsdatoen. GWO-standarden for genopfriskning foreskriver 1 dag Working at Heights, 1 dag First Aid, ½ dag Fire Awarness, ½ dag Manual Handling og 1 dag Sea Survival, i alt 3 eller 4 dage.

Udover ovenstående kurser kan der være ekstra/yderligere krav fra de enkelte lande, producenter eller operatører omkring lokale regler, site safety, interne regler etc.

GWO har ligeledes fastsat en grundpakke og basis kursus i tekniske færdigheder, BTT (Basic Technical Training) Kurset har en varighed på 4½ dag og giver basis færdigheder og viden indenfor elektriske, mekaniske og hydrauliske forhold i vindmøller.

Bemærk:
Fælles for kurserne er, at de gennemføres på engelsk, hvis der er en deltager med andet sprog end dansk.

GWO-kurserne gennemføres af Rescue Center Denmark.

Klik her for yderligere information og tilmelding

Kontakt os

 

Susanne Ellehage Justesen

Account manager

smartphone+4541999400

mailsej@rybners.dk

Susanne Ellehage Justesen

Camilla Eve Jessen

Full-service koordinator

smartphone+45 2071 5178

mailcej@rybners.dk

Camilla Eve Jessen

keyboard_arrow_up