Årligt vedligehold af PM , BEH OG ASS

Hvornår

03. sep 2024 - 04. sep 2024

Tilmeldingsfrist:

30. aug 2024

Hvor

Rybners
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg

Holdliste

03. sep 2024- 04. sep 2024 Kontakt os
10. sep 2024- 11. sep 2024 Kontakt os
01. okt 2024- 02. okt 2024 Kontakt os
15. okt 2024- 16. okt 2024 Kontakt os
26. nov 2024- 27. nov 2024 Kontakt os
03. dec 2024- 04. dec 2024 Kontakt os

Fag tilknyttet kurset

Præhos skadestedsorg.,sikkerhed og opgavefordeling


Skolefagkode:
49530

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
740,6 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
740,6 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan sikkert og selvstændigt indgå i arbejdet på et skadested. Deltageren har viden om gældende lovgivning og instrukser på området. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet på skadestedet. Deltageren opnår viden om skadestedslære, sikkerhed ved arbejde på skadested, ansvarsfordeling, udrykningskørsel, PPJ, SINE, ambulancelederfunktionen, andre aktører på skadestedet, REFILL, triagering, kommunikationsveje, kompetencefordeling, sundhedsstyrelsens retningslinjer for tværsektorielt samarbejde, taktisk medicin, tværregionalt og internationalt samarbejde, debriefing, hygiejne, ergonomi, , forflytning, optagemetoder, lejring, arbejdsmiljø, behandlingsmuligheder intrahospitalt, brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital genoplivning


Skolefagkode:
49344

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
740,6 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
740,6 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med genoplivning. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår omfatter anatomi og fysiologi, patienttilgang, BLS/ALS, reversible årsager, ROSC (ABCDE), sikkerhed, algoritmer, stødbare/ikke-stødbare rytmer, børn med hjertestop, luftvejshåndtering, ERC guidelines, farmakologi, iv- og io-adgang, effektiv beslutningstagning, kommunikation, samarbejde med lægmand og andre faggrupper. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital håndtering af akut syge børn


Skolefagkode:
49518

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
740,6 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
740,6 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af det akut syge barn. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdsparter ved patientoverdragelse. Deltageren opnår indsigt i patienttilgang, anatomi og fysiologi, symptombehandling, undersøgelsesmetodik, luftvejshåndtering, cirkulatorisk svigt, shock, kramper, diabetes, farmakologi, triagering, kommunikation med børn og forældre, omsorgssvigt, indberetningspligt.Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital medicinhåndtering og farmakologi


Skolefagkode:
49529

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
740,6 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
740,6 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af lægemidler til den enkelte patient. Deltageren kan observere patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion. Deltageren kan anvende internetbaserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, dosis, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder. Handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter. Deltageren kan samarbejde med relevante parter i forbindelse med medicinadministration og foretage dokumentation af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde. Deltageren kan søge viden om konkrete delegationer af medicinske præparater i eget optageområde. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter lægemiddelgrupper, promedicin.dk, sundhedsloven, autorisationsloven, kvalitetssikring, patient tilgang, anatomi og fysiologi, smittericisi og -forebyggelse, undersøgelsesmetodik, arbejdsmiljø, compliance begrebet, patientsikkerhed (medicinordination, dokumentation, kontrol, administration, opbevaring og bortskaffelse, closed loop, markering med label, blanding af medicin, lægemiddelregning), ansvarsfordeling, hygiejne, behandlingsmuligheder intrahospitalt, brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08.00 - 15.24

Forudsætninger

Beskrivelse

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Janne Renatha Holm

tlf. 79134479

e-mail: jrh@rybners.dk

keyboard_arrow_up