Ajourføring udrykningskørsel

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Ajourføring udrykningskørsel


Skolefagkode:
21086

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
208 kr.

Pris for ledige:
2281,7 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
2281,7 kr.
Målgruppe

Beskæftigede ved ambulance- og rednings-/beredskabstjenester, der udfører udrykningskørsel i køretøjer i flg. kategorier: Kat. B + C + B/E+C/EForhold omkring defensiv udrykningskørsel og eskortekørsel, gennemføres kun for kursister i ambulancetjenesten.

Formål

Indhold

Deltageren har efter gennemført uddannelse fået ajourført sine kvalifikationer således, at vedkommende kan udføre korrekt og hensigtsmæssig udrykningskørsel efter de bestemmelser, som er fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel. Deltageren får opdateret viden gennem teori og praktiske øvelser i anvendelse af korrekt styre-, bremse- og afværgeteknik og særlige vilkår ved vanskelige trafikale situationer, på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen.Deltageren opnår aktivt handleberedskab i forhold til regler og praksis ved udrykningskørsel omfattende de nyeste rammer for vilkår, krav og forskrifter på området.Deltageren har forståelse:- af opbygning og virkemåde af køretøjer samt opbygningens indflydelse på køretøjets køretekniske egenskaber. Herunder placering af tyngdepunkt, affjedringstyper og dækmontering.- Trafikantadfærd og de risikomomenter der opstår ved uopmærksomhed, hastighed, reaktionstider mm.Deltageren kan redegøre for:- hvornår udrykningskørsel må foretages.Deltageren kan på baggrund af sin viden:- finde den relevante gældende lovgivning for området (færdselsloven og bekendtgørelse om udrykningskørsel).- forklare friktion, centrifugalkraft og indflydelsen på køreegenskaberne.- følge relevante branchevejledninger samt instruktioner for området.- forklare hvornår et køretøj vil aquaplane og hvilke ting der har indflydelse på det.- forklare hvornår et køretøj vil vælte og hvad der har indflydelse på det.Deltageren kan udføre:- følgende øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen:- Opbremsning på fast underlag til fast målpunkt- Undvigeøvelse over kantsten, (2 gentagelser)- Slalomkørsel med opretning mellem de enkelte ratudslag.- Bremseøvelse på underlag med uens friktion.- Brems, undvig, brems på underlag med lav friktion.- Bremseøvelse for forevisning af dobbelt hastighed lig med firedobbelt bremselængde.- Kørsel i glat kurve, med bevidst anvendelse af køretøjets ESP, (Elektroniske Stabiliserings Program).- korrekt og sikker udrykningskørsel i køretøj i relevant kategori. - anvendelse af korrekt undvige- og afværge-teknik i forskellige trafiksituationer og på forskelligt underlag. - sikker fremkørsel til skadested eller patient i forskellige trafiksituationer.

Ajourføring udrykningskørsel


Skolefagkode:
49571

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
126 kr.

Pris for ledige:
1110,8 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1110,8 kr.
Målgruppe

Beskæftigede ved ambulance- og redningsberedskabstjenester der udfører udrykningskørsel i køretøjer i flg. kategorier: Kat. B-erhverv eller D-erhvervsmæssig personbefordring (ambulance) eller kat. C eller kat. C/E (redning/beredskabstjeneste).

Formål

Indhold

Deltageren har efter gennemført uddannelse fået ajourført sine kvalifikationer således, at vedkommende kan udføre korrekt og hensigtsmæssig udrykningskørsel efter de bestemmelser, som er fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel. Deltageren får opdateret viden gennem teori og praktiske øvelser i anvendelse af korrekt styre-, bremse- og afværgeteknik og særlige vilkår ved vanskelige trafikale situationer.Deltageren opnår aktivt handleberedskab i forhold til regler og praksis ved udrykningskørsel omfattende de nyeste rammer for vilkår, krav og forskrifter på området.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up