Bjærgning

På dette kursus lærer deltageren at udføre bjærgningsarbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 15 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Bjærgning


Skolefagkode:
47612

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
1280 kr.

Pris for ledige:
9174 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
9174 kr.
Målgruppe

Personer der er - eller ønsker at være - i beskæftigelse inden for rednings- og beredskabstjenester.

Formål

Indhold

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om beregning, skæring, taljer, vinkeltræk og anvendelse af bjærgningstabeller, udføre arbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 15 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr. Arbejdet omfatter anhugning af simple havarister og anhugningspunkter på lastbiler og busser evt. med brug af særligt anhugningsudstyr, løsning af bremser under forskellige forudsætninger, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, samt kørsel i terræn. Endelig kan deltageren gennemføre bjærgning på offentlig vej under hensyntagen til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og ved brug af tegngivning og elektroniske signalmidler. Deltageren kan udføre vedligeholdelse af køretøjer og udstyr.

Beskrivelse

Du lærer at bjærge sikkert både for dig selv og andre. Du lærer at bruge og vedligeholde hydraulisk spil med SWL op til 10 ton. Du lærer at bjærge om natten og køre i terræn.

Du lærer om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt regning og matematik så du kan foretage de nødvendige beregninger. Du lærer løsning af trykluftbremser. Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser. En del af kurset afholdes eksternt.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up