Branduddannelsen 1: Grunduddannelse Indsats

Kontakt os

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Beskrivelse

Rescue Center Denmark udbyder kurser til dig, der ønsker at virke som brandmand enten på deltid eller heltid. Vi har bygget uddannelsen op i 3 moduler a´ 2 uger, så du kan sammensætte det forløb, der passer dig bedst. Grunduddannelse indsats og Funktionsuddannelse Indsats modul 1 afholdes på Rescue Center Denmark i Esbjerg og modul 2 af Funktionsuddannelse Indsats gennemføres af Rescue Center Denmark på lejede faciliteter i Haderslev. Her er et længerevarende forløb med masser af udfordringer både teoretiske og praktiske. Der er en detaljeret beskrivelse af modulerne under de enkelte moduler.

 

Spændende uddannelse for dig, som har lyst til at hjælpe andre mennesker, som er kommet i nød. Du skal have et gyldigt 12 timers førstehjælpskursus for at kunne starte. Men så venter der dig også et spændende forløb, for på uddannelsen til brandmand kommer du igennem alle grundlæggende emner i branduddannelsen. Efter endt grunduddannelse kan du fungere som hjælper på slukningstog på alle brandstationer i Danmark.

 

Uddannelsen er praktisk anlagt, og indholdet sammensættes ud fra deltagernes erfaringer, men altid med en ramme af praksisnære temaer. Du vil derfor komme til at tage del i en  spændende uddannelse, hvor du kommer helt tæt på den hverdag, der venter dig derude med brand og redningsopgaver.

 

Grunduddannelsen giver mulighed for et videre forløb som brandmand hvor du bliver uddannet røgdykker.

 

Med en branduddannelse kan du f.eks. videreuddanne dig til holdleder og indsatsleder eller blive

 

brandteknisk byggesagsbehandler.

 

Branduddannelsen er en ensartet uddannelse hvad enten du er brandmand på deltid eller er på fuld tid.

 

Indhold

 

  • Håndtering af  tilskadekomne personer ved ulykker
  • Grundlæggende viden om brandslukning samt redningsopgaver
  • Bårebetjening og brug af ambulance udstyr
  • Samarbejde på et skadested med brandvæsen, ambulance og politi
  • Køretøjers opbygning og taktisk brug af værktøj ved frigørelse fra transportmidler
  • lærer grundlæggende brug af røgdykkerapparatet
  • Opgaver der skal løses ved kemikalieberedskabet
  • Afsluttende bedømmelse i henhold til beredskabsstyrelsens retningslinjer

 

Deltagerkrav: du skal have et gyldigt 12 timers førstehjælpskursus inden start

 

Undervisningsform:

 

Uddannelsen til brandmand/redder er en praktisk uddannelse, hvor læringen sker i

 

virkelighedsnære situationer og øvelser.

 

Der er løbende evaluering af deltagernes læreproces under hele uddannelsesforløbet.

 

Læs mere under: http://brs.dk/uddannelse/ikommunerne/indsats/Documents/Grunduddannelse%20Indsats.pdf

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up