EU efteruddannelse

Hvornår

02. sep 2024 - 06. sep 2024

Tilmeldingsfrist:

30. aug 2024

Hvor

Rybners
Storstrømsvej 39
6715 Esbjerg N

Holdliste

02. sep 2024- 06. sep 2024 Kontakt os

Fag tilknyttet kurset

Ajourføring for autohjælpschauffører


Skolefagkode:
48069

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
2653,4 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
2653,4 kr.
Målgruppe

Faglærte og ufaglærte autohjælpschauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for bugsering og bjærgning med grill- og ladvogn og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål

Indhold

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer indenfor:- Bugsering og bjærgning af køretøjer, herunder også køretøjstyper som f.eks. el-, hybrid og brintkøretøjer på grill- og ladvogn- Anhugning, lastning og lastsikring af forskellige typer køretøjer- Udrykningsbekendtgørelsen- Slæbningsbekendtgørelsen- Starthjælp, fejlfinding og gældende vilkår for udførelse af småreparationer i forhold til motortyper og elektriske systemer- Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt udstyr Håndtering af betjeningskonsoller til manuel og fjernbetjent lastning- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser for anhugning og brug af personlige værne- og hjælpemidler- Færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice- Konflikthåndtering- Situationsbestemt kommunikation Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del


Skolefagkode:
48660

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
2653,4 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
2653,4 kr.
Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Formål

Indhold

Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Vejen som arbejdsplads, autohjælp


Skolefagkode:
47796

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
208 kr.

Pris for ledige:
1231,2 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1231,2 kr.
Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel.

Formål

Indhold

Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden. Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08:15-15:39

Forudsætninger

Førerbevis C

Beskrivelse

EU Efteruddannelse

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Lisbeth Søe Nielsen

tlf. 76133108

e-mail: lsn@rybners.dk

keyboard_arrow_up