EUD-praktikvejledning

Kurset giver dig de redskaber du skal bruge, så du kan planlægge og vejlede elever i- og omkring deres uddannelsesforløb i ambulancetjenesten. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med uddannelsens opbygning, feedback modeller og hvordan du sikrer en konstruktiv og tillidsfuld dialog med eleven.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer


Skolefagkode:
49234

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
126 kr.

Pris for ledige:
811,4 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
811,4 kr.
Målgruppe

Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Formål

Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren:- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer


Skolefagkode:
49998

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
134 kr.

Pris for ledige:
855,85 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
855,85 kr.
Målgruppe

Kurset er målrettet oplæringssvende, der er varetager den daglige oplæring af eleven/lærlingen.

Formål

Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren:- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.- Integrere eleven/lærlingen i lærestedets arbejdskultur.- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i lærestedet.- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i oplæringsforløbet.

EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl


Skolefagkode:
49580

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
134 kr.

Pris for ledige:
756,9 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
756,9 kr.
Målgruppe

Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Formål

Indhold

Efter endt uddannelse:- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.- Har deltageren kendskab til at lærerstedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.- Har deltageren kendskab til lærerstedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærerstedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.- Kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up