Frigørelsesteknik - bus og lastbil

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Frigørelsesteknik - bus og lastbil


Skolefagkode:
47254

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
252 kr.

Pris for ledige:
1975,2 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1975,2 kr.
Målgruppe

Personer der er - eller ønsker at være - i beskæftigelse inden for rednings- og beredskabstjenester.

Formål

Indhold

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte i bus og lastbil. Arbejdet omfatter en overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj. Deltageren kan med baggrund i sit kendskab til opbygningen af lastbiler og busser foretage den mest effektive og sikkerhedsmæssigt korrekte frigøring, samt anvende de nødvendige værnemidler. Deltageren kan løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb og kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. Deltageren kan anvende relevante pneumatiske hjælpemidler til stabilisering i forbindelse med frigøring fra bus og lastvogn.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up