GWO Basic Safety Training – Onshore

GWO sikkerhedskurserne Working at Heights and Manual Handling combined, First Aid og Fire Awareness er tilstrækkeligt for at arbejde i vindmøller som står på land (onshore).

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os på tlf. 7913 4511 

Kontakt os

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Beskrivelse

 

GWO sikkerhedskurserne Working at Heights and Manual Handling combined, First Aid og Fire Awareness

er tilstrækkeligt for at arbejde i vindmøller som står på land (onshore).

 

Working at Heights and Manual Handling combined                                      2 dage

First Aid                                                                                                                 2 dage

Fire Awareness                                                                                                      ½ dag

 

Workin at Heights & Manual Handling combined (2 dage)

2 dages højderedning og manual handling i en kombination af praktik og teori. Der trænes i brug af

personligt sikkerhedsudstyr, evakueringsøvelser og redningsudstyr samt i at inddrage ergonomiske

overvejelser og forhold i forbindelse med opgaverne og arbejdet i en vindmølle. Der trænes i op til 20

meters højde i såvel master, på stiger og tårn.

Der er en øvre vægtgrænse på Working at Heights, så deltagerens vægt inkl. udstyr ikke må overstige

136 kg. Udstyr vejer 10-12 kg, afhængig af fabrikat, ellers er der ikke yderligere adgangskrav til dette modul.

 

First Aid (2 dage)

Førstehjælp med fokus på uheld og førstehjælp i forbindelse med arbejdet i vindmølleindustrien. Der

indgår såvel teori som praktiske øvelser i et realistisk miljø, f.eks. indvendigt i tårne og nacelle.

Der er ingen adgangskrav til dette modul.

 

Fire Awareness (½ dag)

Grundlæggende brandslukning med slukning af brande i forskellige situationer med almindeligt forekommende slukningsmidler. Der trænes evakuering fra nacelle ved brand. Undervisningen er bygget op med en teoretisk gennemgang efterfulgt af praktiske øvelser. Der er ingen adgangskrav til dette modul.

 

Gyldighed

Alle sikkerhedsmoduler under GWO har en gyldighed på 2 år og skal genopfriskes inden modulerne udløber.

 

Succesfuld gennemførelse

Der er ikke nogen afsluttende test på nogen af modulerne, men underviseren vil løbende vurdere den enkelte deltager på indsats og resultater. Det er underviseren alene der beslutter om kurset er gennemført succesfuldt. Efter gennemførelse registreres hver enkel modul i WINDA under deltagerens personlige WIND-ID.

 

Tilmelding

Priser, indkvartering og tilmelding via ”tilmeld” på denne side eller på tlf.: 7913 4485.

 

Bemærk.

Hvis en eller flere af deltagerne taler andet sprog end dansk, så gennemføres kurset på engelsk. Vores tilbud er lavet som ”pakkeløsninger”, der afspejler efterspørgslen fra vindmølleindustrien. Men vi gennemfører naturligvis de enkelte moduler enkeltvis, hvis der er ønske herom.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up