GWO Basic Technical Training

Kontakt os

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Beskrivelse

Basic Technical Training (BTT) omfatter tre kursusmoduler med følgende varighed og emner:

 

Basic Technical Training efter GWO Standarden, 4,5 dage.

Hydraulics 1,2 dage

Mechanical 2 dage

Electrical 1,3 dage

 

-Hydraulics: (1,2 dage)

Grundlæggende hydraulik herunder Pascal´s lov, PPE, kendskab til hydrauliske

systemer, pumper, tryk, kraftoverførsel, sensorer, forbindelser, olie, filtre etc.

Dette på et grundlæggende niveau, relateret til vindmøller og med fokus på personlig

sikkerhed og sikkerhed generelt, herunder risikovurdering på hydrauliske installationer.

 

-Mechanical: (2 dage)

Grundlæggende mekanisk viden om vindmøllens hovedkomponeneter:

Fundament, tårn, nacelle etc. Kendskab til gear, bolte, boltspænding, svejsninger,

værktøjer (Måle og tilspænding), bremsesystemer, krøjesystemet, smøring, køling,

eftersyn, relateret til vindmøller og med fokus påpersonlig sikkerhed og sikkerhed generelt.

 

-Electrical: (1,3 dage)

Grundlæggende El-lære, personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, måleværktøjer,

forebyggelse af uforudset opstart, elektriske komponenter:

Motorer, relæer, dioder, transformatorer, sensorer etc., grundlæggende teori og

diagramlære, Vindmøllens elektriske system – funktion og hovedkomponenter.

 

-Adgangskrav.

Der er ingen adgangskrav til Basic Technical Training, MEN bemærk, hvis deltageren

skal fortsætte på GWO Basic Safety Training (Som er et krav ved arbejde i vindmøller),

så skal man være opmærksom på, at der er en øvre vægtgrænse for deltagere på

Basic Safety Training, så deltagerens vægt incl. udstyr ikke må overstige 136 kg.

 

-Kursusbevis og gyldighed.

Efter gennemført kursus udstedes et kursusbevis, hvor der ikke angivet en gyldighedsperiode.

Det forventes at man efter endt kursus løbende arbejder med og vedligeholder kompetencerne.

Det er den enkelte virksomhed, der vurderer, om der er behov for at genopfriske Basic Technical Training.

 

Underviseren vurderer løbende kursistens indsats og resultater og udsteder på baggrund

af en tilfredsstillende indsats samt afsluttende test et kursusbevis.

 

-Tilmelding.

Priser, indkvartering og tilmelding via www.rescuecenter.dk eller på tlf.: 7913 4555

 

-Bemærk.

Hvis en eller flere af deltagerne taler andet sprogend dansk, så gennemføres kurset på engelsk.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Sekretær Julie Veirup

Mail: jrb@rescuecenter.dk

Tlf: 79134485

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up