Håndtering af uheld og ulykker

På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hvornår

Se holdlisten

Tilmeldingsfrist:

12. sep 2022

Hvor

Rybners
Storstrømsvej 39
6715 Esbjerg N

Holdliste

19. sep 2022- 21. sep 2022 15 ledige pladser

Fag tilknyttet kurset

Håndtering af uheld og ulykker


Skolefagkode:
49265

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
384 kr.

Pris for ledige:
1610,75 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1610,75 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus kan du:· Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder: · Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. · Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. · Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Tilmelding

Til ledige og Jobcentre: Kontakt vores kursussekretærer for tilmelding.

Kursets kviknummer: 280560ATE222492651M1

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08:15-15:39

Forudsætninger

Beskrivelse

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Mette Juhl

tlf. 79134479

e-mail: mel@rybners.dk

Camilla Eve Jessen

Full-service koordinator

smartphone+4520715178

mailcej@rybners.dk

Camilla Eve Jessen

keyboard_arrow_up