Håndtering af uheld og ulykker

På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hvornår

Se holdlisten

Tilmeldingsfrist:

19. mar 2024

Hvor

Rybners
Nordager 6
6000 Kolding

Holdliste

20. mar 2024- 22. mar 2024 Kontakt os
22. mar 2024- 22. mar 2024 12 ledige pladser

Fag tilknyttet kurset

Håndtering af uheld og ulykker


Skolefagkode:
49265

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
384 kr.

Pris for ledige:
1610,75 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1610,75 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus kan du:· Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder: · Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. · Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. · Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Tilmelding

Til ledige og Jobcentre: Kontakt vores kursussekretærer for tilmelding.

Kursets kviknummer: 280560ARE241492654S1

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

07:00 - 14:24

Forudsætninger

Beskrivelse

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Sarah Hvid Hardt Jensen

tlf. 76133107

e-mail: shhj@rybners.dk

keyboard_arrow_up