Håndtering af uheld og ulykker

På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Individuel kompetencevurdering i AMU


Skolefagkode:
40080

Timer pr dag:
4

Deltagerpris:
0 kr.

Pris for ledige:
2744,25 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
2744,25 kr.
Målgruppe

Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Formål

Indhold

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

Digitalisering i produktionen 2


Skolefagkode:
49644

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
1329,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1329,1 kr.
Målgruppe

Ufaglærte og faglærte som arbejder i produktionsindustrien og som har brug for en grundlæggende introduktion til anvendelse af digitale enheder, programmer og digitale kommunikation, i forbindelse med produktionsstyring. Det anbefales desuden at deltageren har grundlæggende kendskab til digitalisering i produktion på niveau svarende til digitalisering i produktionen 1 eller tilsvarende.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus har du:· Grundlæggende viden om, hvordan produktionsdata bliver opsamlet, valideret, lagret, behandlet og anvendt i en automatiseret industriel produktion, herunder datastrømme. · Kendskab til betydningen af registrering af produktionsdata. · Kendskab til ERP-system. · Kendskab til virtuelle mødeformer som anvendes i produktionen. Efter gennemført kursus kan du:· Anvende virksomhedens digitale enheder fx pc, smartphone, tablet, scannere, terminaler og operatørpaneler som et naturligt værktøj i din jobfunktion som produktionsmedarbejder i industrien. · Udvise sikker digital adfærd. · Registrere og dokumentere produktionsdata. · Anvende og deltage i ajourføring af Standard Operation Procedures (SOP) eller tilsvarende. · Anvende relevant tidsregistrering i forbindelse med produktionen. · Finde og læse relevante sikkerheds-, miljø- og kvalitetsforskrifter.

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job


Skolefagkode:
40392

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
1247,7 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1247,7 kr.
Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål

Indhold

Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.

Håndtering af uheld og ulykker


Skolefagkode:
49265

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
384 kr.

Pris for ledige:
1610,75 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1610,75 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus kan du:· Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder: · Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. · Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. · Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up