Introduktion til førstehjælp på jobbet

Hvornår

20. jun 2024 - 20. jun 2024

Tilmeldingsfrist:

20. jun 2024

Hvor

Rybners
Østre Ringvej 37
5750 Ringe

Holdliste

20. jun 2024- 20. jun 2024 Kontakt os

Fag tilknyttet kurset

Introduktion til førstehjælp på jobbet


Skolefagkode:
42730

Timer pr dag:
2,96

Deltagerpris:
83,2 kr.

Pris for ledige:
465,82 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
465,82 kr.
Målgruppe

AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Formål

Indhold

Deltageren kan: - gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende blødning, - formulere en korrekt alarmering.

Specifik brandbekæmpelse på byggepladsen


Skolefagkode:
22167

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
585,35 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
585,35 kr.
Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med og uden brancheerfaring.

Formål

Indhold

Deltageren har viden om:Gældende regler og anbefalinger for brandforebyggelse og brandbekæmpelse på byggepladsen. Deltageren kan: - Forstå brandrisici i byggebranchen: Identificere og forstå de specifikke brandrisici, der er forbundet med byggepladser og byggematerialer, herunder hvordan forskellige materialer og byggemetoder påvirker brandens udvikling og spredning.- Forebygge brand på byggepladser: Implementere effektive brandforebyggelsesstrategier på byggepladser, herunder korrekt håndtering og opbevaring af brandfarlige materialer, sikker brug af elektriske værktøjer og maskiner, og oprettelse af sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen for brand.- Evakuere sikkerhedsmæssigt fra byggepladser: Udvikle og gennemføre effektive evakueringsplaner for byggepladser, tage højde for komplekse forhold og sikre hurtig og sikker evakuering af alle arbejdere i tilfælde af brand.- Anvende brandbekæmpelsesudstyr korrekt: Vælge og korrekt anvende forskellige typer af brandbekæmpelsesudstyr, der er velegnet til specifikke udfordringer på byggepladser, herunder slukning af brande i byggematerialer.- Udføre effektive brandbekæmpelsesteknikker: Udføre praktiske brandbekæmpelsesteknikker i scenarier, der efterligner reelle brande på byggepladser, hvilket forbedrer deres evne til hurtigt og effektivt at reagere på nødsituationer.- Vurdere og styre brandrisiko: Udføre detaljerede risikovurderinger med særligt fokus på brandrisiko i forbindelse med byggeprojekter og udvikle strategier til effektivt at minimere disse risici.- Forstå beredskabsplaner: Forstå beredskabsplaner for brand på byggepladser, som adresserer specifikke udfordringer ved brandbekæmpelse og inkluderer planer for hurtig indsats, sikker evakuering, og effektiv kommunikation under brandhændelse.- Orientere og indberette: Indberette til arbejdsmiljø organisationer og forstå orientering af disse arbejdsgange.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

8-15.24

Forudsætninger

Beskrivelse

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Mette Hald Kusk

tlf. 79134552

e-mail: mhal@rybners.dk

keyboard_arrow_up