Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning


Skolefagkode:
47742

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
640 kr.

Pris for ledige:
4702 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
4702 kr.
Målgruppe

Redningspersonel ansat - eller personer der ønsker ansættelse - i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, foretage koordinering af bjærgningsopgaver på et skadested og bjærgningspunkt under hensyntagen til gældende lovgivning og sikkerhedsbestemmelser. Deltageren kan forestå udarbejdelse af en bjærgningsplan herunder organisering, afspærring, sikring af skadesstedet samt anvende momentberegning ved rejsning af væltede køretøjer. Deltageren kan koordinere samspil og kommunikation med flere bjærgningsvogne samt beregning af lastmoment ved anvendelse af mobilkran. Deltageren kan anvende relevant udstyr til opgaverne, herunder evt. luft- og bjærgningspuder og forestå vedligeholdelse af køretøjer og udstyr. Deltageren kan foretage bjærgning af gods og efterfølgende godsbehandling. Deltageren kan selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne samt gennemføre en instruktion af et bjærgningsteam, ved anvendelse af hensigtsmæssig præsentationsteknik og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Deltageren kan evaluere præsentationsforløbet ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up