Lovpligtig førstehjælp til kørekort

Kontakt os

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Beskrivelse

Du lærer de helt grundlæggende principper, så du kan reagere, når en alvorlig ulykke opstår i trafikken. Det bedste du kan gøre er at gøre noget. Med kun en lille indsats, kan du redde et andet menneskes liv. Bemærk, hvis du skal have kørekort, skal du tage kurset.

 

Kurset følger Dansk Førstehjælpsråds anvisninger til færdselsrelateret førstehjælp og er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 3 timer og dette færdelsrelaterede førstehjælpsmodul på 4 timer.

Indhold:

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede
  • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de      nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
  • Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller schock som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker
  • Yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter
  • Foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt
  • Forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Du får et kursusbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, hvis du har gennemført kurset med et tilfredsstillende resultat.

Varighed: 8 lektioner. (7 timer.)

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up