Psykiatrikursus

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Præhos. håndtering af patienter med psyk. lidelser


Skolefagkode:
49520

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
63 kr.

Pris for ledige:
666,31 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
666,31 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af den psykiatriske patient. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: anatomi og fysiologi, misbrug, sociale tilbud, psykiske sygdomme, patienttilgang, undersøgelses metodik, symptombehandling, farmakologi, psykosetilstand, angst, verbal og non-verbal kommunikation, skizofreni, svær depression og mani, forsvarsmekanismer, stof- eller alkoholpåvirkede patienter, at være professionel i relationer, konfliktnedtrapning, kognitive funktioner, delirium, selvskadende adfærd, selvmordstruede, tvangsforanstaltninger, relevant lovgivning, nødværge, akut krisetilstand, pårørende til psykiatriske patienter, fordomme, empati og egen sikkerhed.Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospitale instrukser, love og vejledninger


Skolefagkode:
49521

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
67 kr.

Pris for ledige:
706,18 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
706,18 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende gældende instrukser, love og vejledninger for området, til sikring af kvalitet og patientsikkerhed i arbejdet. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: afslutning af den præhospitale behandling, håndtering af afdøde, konflikthåndtering, etik, kvalitetssikring, dokumentation, farmakologi, tvangsindlæggelser, tvangsbehandling, patientrettigheder, gatekeeperfunktionen, underretning til kommuner, skærpet pligt og tavshedspligt, så deltageren vedkommende kan anvende denne viden i forbindelse med håndtering af patienter, herunder med anvendelse af teknologi i ambulancen og værktøjer til pleje og varetagelse af behandlingsforløb. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up