Udrykningskørsel

På kurset opnår deltageren, gennem teori og praktiske øvelser, at være i stand til at handle hensigtsmæssigt under udrykningskørsel i vanskelige og pludselige opståede situationer.

Hvornår

Se holdlisten

Tilmeldingsfrist:

21. jun 2024

Hvor

Rybners
Storstrømsvej 39
6715 Esbjerg N

Holdliste

24. jun 2024- 26. jun 2024 Kontakt os
12. aug 2024- 14. aug 2024 Kontakt os
30. sep 2024- 02. okt 2024 Kontakt os
28. okt 2024- 30. okt 2024 6 ledige pladser

Fag tilknyttet kurset

Udrykningskørsel


Skolefagkode:
21079

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
624 kr.

Pris for ledige:
4685,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
4685,1 kr.
Målgruppe

- Beskæftigede ved ambulance- og rednings-/beredskabstjenester, der udfører udrykningskørsel i køretøjer i flg. kategorier: Kat. B + C + B/E+C/E- Forhold omkring defensiv udrykningskørsel og eskortekørsel, gennemføres kun for kursister i ambulancetjenesten.

Formål

Indhold

Deltageren kan foretage udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel.Deltageren har forståelse:- af opbygning og virkemåde af køretøjer samt opbygningens indflydelse på køretøjets køretekniske egenskaber. Herunder placering af tyngdepunkt, affjedringstyper og dækmontering.- Trafikantadfærd og de risikomomenter der opstår ved uopmærksomhed, hastighed, reaktionstider mm.Deltageren kan redegøre for:- hvornår udrykningskørsel må foretages.Deltageren kan på baggrund af sin viden:- finde den relevante gældende lovgivning for området (færdselsloven og bekendtgørelse om udrykningskørsel).- forklare friktion, centrifugalkraft og indflydelsen på køreegenskaberne.- følge relevante branchevejledninger samt instruktioner for området.- forklare hvornår et køretøj vil aquaplane og hvilke ting der har indflydelse på det.- forklare hvornår et køretøj vil vælte og hvad der har indflydelse på det.Deltageren kan udføre:- følgende øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af færdselsstyrelsen:- Opbremsning på fast underlag til fast målpunkt- Undvigeøvelse over kantsten, (2 gentagelser)- Slalomkørsel med opretning mellem de enkelte ratudslag.- Bremseøvelse på underlag med uens friktion.- Brems, undvig, brems på underlag med lav friktion.- Bremseøvelse 30/60 km/t eller 40/80 km/t for forevisning af dobbelt hastighed lig med firedobbelt bremselængde.- Kørsel i glat kurve, med bevidst anvendelse af køretøjets ESP, (Elektroniske Stabiliserings Program).- korrekt og sikker udrykningskørsel i køretøj i relevant kategori. - anvendelse af korrekt undvige- og afværge-teknik i forskellige trafiksituationer og på forskelligt underlag. - sikker fremkørsel til skadested eller patient i forskellige trafiksituationer.

Beskrivelse

Der er særlige farer forbundet med at køre med udrykning. På kurset lærer du at køre sikkert til og fra et skadessted. Du skal køre stærkt, og du skal handle hurtigt. Vi træner praktisk kørsel med udrykning på køreteknisk anlæg, så teorien bliver forstået. Vi arbejder med bekendtgørelse om udrykningskørsel, færdselsloven, offensiv og defensiv kørsel, kørsel med og uden eskorte samt teoretisk viden om kørsel med patient i bårerum. Efter kurset har du fået en sikker adfærd i trafikken, så du er parat, når det for alvor gælder.

Tilmelding

Til ledige og Jobcentre: Kontakt vores kursussekretærer for tilmelding.

Kursets kviknummer: 280560ARE241210799L1

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08:15-15:40

Forudsætninger

Førerbevis B

Beskrivelse

Udrykningskørsel

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Lisbeth Søe Nielsen

tlf. 76133108

e-mail: lsn@rybners.dk

keyboard_arrow_up