Vedligeholdelse

Hvornår

Se holdlisten

Tilmeldingsfrist:

28. mar 2023

Hvor

Rybners
Billeskovvej 9
5560 Aarup

Holdliste

27. mar 2023- 27. mar 2023 15 ledige pladser
04. apr 2023- 05. apr 2023 20 ledige pladser
18. apr 2023- 19. apr 2023 20 ledige pladser
10. maj 2023- 11. maj 2023 20 ledige pladser
23. maj 2023- 24. maj 2023 20 ledige pladser
31. maj 2023- 01. jun 2023 20 ledige pladser
06. jun 2023- 07. jun 2023 20 ledige pladser
05. sep 2023- 06. sep 2023 20 ledige pladser
13. sep 2023- 14. sep 2023 20 ledige pladser
26. sep 2023- 27. sep 2023 20 ledige pladser
03. okt 2023- 04. okt 2023 20 ledige pladser
05. okt 2023- 05. okt 2023 15 ledige pladser
25. okt 2023- 26. okt 2023 20 ledige pladser
31. okt 2023- 01. nov 2023 20 ledige pladser
02. nov 2023- 02. nov 2023 15 ledige pladser
07. nov 2023- 08. nov 2023 20 ledige pladser
09. nov 2023- 09. nov 2023 15 ledige pladser
21. nov 2023- 22. nov 2023 20 ledige pladser
23. nov 2023- 23. nov 2023 15 ledige pladser
28. nov 2023- 29. nov 2023 20 ledige pladser
30. nov 2023- 30. nov 2023 15 ledige pladser
05. dec 2023- 06. dec 2023 20 ledige pladser
12. dec 2023- 13. dec 2023 20 ledige pladser
14. dec 2023- 14. dec 2023 15 ledige pladser

Fag tilknyttet kurset

Håndtering af ambulancemateriel i præhos. indsats


Skolefagkode:
49516

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
631,33 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
631,33 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan sikkert og selvstændigt anvende, efterse, rengøre og evt. vedligeholde ambulanceudstyr. Deltageren kan søge viden om tekniske specifikationer, og retningslinjer for anvendelse af ambulancemateriellet. Deltageren ajourføres i forhold til anvendelse af optageudstyr, ventilationsudstyr, båre, defibrillator, forflytningsudstyr, medicoteknisk udstyr, udstyr til patientbehandling mm.

Præhos. skader relateret til luftveje


Skolefagkode:
49526

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
631,33 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
631,33 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af patienten med luftvejsproblemer. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Deltageren opnår indsigt i patienttilgang, anatomi og fysiologi, allergiske reaktioner, sygdomme i luftvejene, luftvejsobstruktion, luftvejshåndtering, symptombehandling, undersøgelsesmetodik, farmakologi. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital håndtering af patienter med traumer


Skolefagkode:
49528

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
126 kr.

Pris for ledige:
1011,35 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1011,35 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af traumepatienter med et eller flere traumer. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af traumepatienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: patienttilgang, anatomi og fysiologi, shock, skader på bevægeapparatet, hovedtraumer, thoraxtraumer, abdominaltraumer, spinal stabilisering, traumatisk hjertestop, temperaturrelaterede skader, farmakologi, symptombehandling af traumepatienten.Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhos skadestedsorg.,sikkerhed og opgavefordeling


Skolefagkode:
49530

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
63 kr.

Pris for ledige:
624,93 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
624,93 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan sikkert og selvstændigt indgå i arbejdet på et skadested. Deltageren har viden om gældende lovgivning og instrukser på området. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet på skadestedet. Deltageren opnår viden om skadestedslære, sikkerhed ved arbejde på skadested, ansvarsfordeling, udrykningskørsel, PPJ, SINE, ambulancelederfunktionen, andre aktører på skadestedet, REFILL, triagering, kommunikationsveje, kompetencefordeling, sundhedsstyrelsens retningslinjer for tværsektorielt samarbejde, taktisk medicin, tværregionalt og internationalt samarbejde, debriefing, hygiejne, ergonomi, , forflytning, optagemetoder, lejring, arbejdsmiljø, behandlingsmuligheder intrahospitalt, brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospitale instrukser, love og vejledninger


Skolefagkode:
49521

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
677,21 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
677,21 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende gældende instrukser, love og vejledninger for området, til sikring af kvalitet og patientsikkerhed i arbejdet. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: afslutning af den præhospitale behandling, håndtering af afdøde, konflikthåndtering, etik, kvalitetssikring, dokumentation, farmakologi, tvangsindlæggelser, tvangsbehandling, patientrettigheder, gatekeeperfunktionen, underretning til kommuner, skærpet pligt og tavshedspligt, så deltageren vedkommende kan anvende denne viden i forbindelse med håndtering af patienter, herunder med anvendelse af teknologi i ambulancen og værktøjer til pleje og varetagelse af behandlingsforløb. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Tilmelding

Til ledige og Jobcentre: Kontakt vores kursussekretærer for tilmelding.

Kursets kviknummer: 280560ARE231495281M1

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08.00 - 15.24

Forudsætninger

Beskrivelse

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Mette Juhl

tlf. 79134479

e-mail: mel@rybners.dk

keyboard_arrow_up