Vedligeholdelsesuddannelse

På kurset får du viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med genoplivning.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Samarbejde i teams


Skolefagkode:
49376

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
384 kr.

Pris for ledige:
1226,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1226,1 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som arbejder i virksomheder, der anvender teams.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus har du: · Viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. · Redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og til at udvikle teamet i fællesskab, fx samarbejdsøvelser, rolleprofiler, organisering i teamet, feedback og kommunikation samt opstilling af mål for teamet. Efter gennemført kursus kan du: · Medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams. · Medvirke til at samarbejdet sigter i mod teamets mål og resultater.

Håndtering af ambulancemateriel i præhos. indsats


Skolefagkode:
49516

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
685 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
685 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan sikkert og selvstændigt anvende, efterse, rengøre og evt. vedligeholde ambulanceudstyr. Deltageren kan søge viden om tekniske specifikationer, og retningslinjer for anvendelse af ambulancemateriellet. Deltageren ajourføres i forhold til anvendelse af optageudstyr, ventilationsudstyr, båre, defibrillator, forflytningsudstyr, medicoteknisk udstyr, udstyr til patientbehandling mm.

Præhospital medicinhåndtering og farmakologi


Skolefagkode:
49529

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
740,6 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
740,6 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af lægemidler til den enkelte patient. Deltageren kan observere patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion. Deltageren kan anvende internetbaserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, dosis, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder. Handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter. Deltageren kan samarbejde med relevante parter i forbindelse med medicinadministration og foretage dokumentation af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde. Deltageren kan søge viden om konkrete delegationer af medicinske præparater i eget optageområde. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter lægemiddelgrupper, promedicin.dk, sundhedsloven, autorisationsloven, kvalitetssikring, patient tilgang, anatomi og fysiologi, smittericisi og -forebyggelse, undersøgelsesmetodik, arbejdsmiljø, compliance begrebet, patientsikkerhed (medicinordination, dokumentation, kontrol, administration, opbevaring og bortskaffelse, closed loop, markering med label, blanding af medicin, lægemiddelregning), ansvarsfordeling, hygiejne, behandlingsmuligheder intrahospitalt, brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital håndtering af patienter med traumer


Skolefagkode:
49528

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
126 kr.

Pris for ledige:
1011,35 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1011,35 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af traumepatienter med et eller flere traumer. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af traumepatienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: patienttilgang, anatomi og fysiologi, shock, skader på bevægeapparatet, hovedtraumer, thoraxtraumer, abdominaltraumer, spinal stabilisering, traumatisk hjertestop, temperaturrelaterede skader, farmakologi, symptombehandling af traumepatienten.Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhos skadestedsorg.,sikkerhed og opgavefordeling


Skolefagkode:
49530

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
740,6 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
740,6 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan sikkert og selvstændigt indgå i arbejdet på et skadested. Deltageren har viden om gældende lovgivning og instrukser på området. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet på skadestedet. Deltageren opnår viden om skadestedslære, sikkerhed ved arbejde på skadested, ansvarsfordeling, udrykningskørsel, PPJ, SINE, ambulancelederfunktionen, andre aktører på skadestedet, REFILL, triagering, kommunikationsveje, kompetencefordeling, sundhedsstyrelsens retningslinjer for tværsektorielt samarbejde, taktisk medicin, tværregionalt og internationalt samarbejde, debriefing, hygiejne, ergonomi, , forflytning, optagemetoder, lejring, arbejdsmiljø, behandlingsmuligheder intrahospitalt, brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhos. skader relateret til kredsløbet


Skolefagkode:
49525

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
63 kr.

Pris for ledige:
624,93 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
624,93 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af patienten med kredsløbssygdomme og skader. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdsparter ved patientoverdragelse. Deltageren opnår indsigt i patienttilgang, anatomi og fysiologi, kredsløbssygdomme, shock, EKG, symptombehandling, undersøgelsesmetodik, farmakologi. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital håndtering af gravide og fødende


Skolefagkode:
49515

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
631,33 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
631,33 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af gravide og fødende. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdsparter ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter patienttilgang, anatomi og fysiologi, den normale og den komplicerede graviditet (transport af gravide med f.eks. vandafgang, navlesnorsfremfald, foreliggende moderkage, præeklampsi), flerfoldsgravide, den normale og den komplicerede fødsel, postpartum vurdering af mor og barn, observation og behandling af den nyfødte, symptombehandling, undersøgelsesmetodik, farmakologi, genoplivning og hjertestopsbehandling af den gravide. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital genoplivning


Skolefagkode:
49344

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
104 kr.

Pris for ledige:
740,6 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
740,6 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med genoplivning. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår omfatter anatomi og fysiologi, patienttilgang, BLS/ALS, reversible årsager, ROSC (ABCDE), sikkerhed, algoritmer, stødbare/ikke-stødbare rytmer, børn med hjertestop, luftvejshåndtering, ERC guidelines, farmakologi, iv- og io-adgang, effektiv beslutningstagning, kommunikation, samarbejde med lægmand og andre faggrupper. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhos. skader relateret til luftveje


Skolefagkode:
49526

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
631,33 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
631,33 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af patienten med luftvejsproblemer. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Deltageren opnår indsigt i patienttilgang, anatomi og fysiologi, allergiske reaktioner, sygdomme i luftvejene, luftvejsobstruktion, luftvejshåndtering, symptombehandling, undersøgelsesmetodik, farmakologi. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Udvikling af teams


Skolefagkode:
49382

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
192 kr.

Pris for ledige:
819,8 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
819,8 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der arbejder i en virksomhed, hvor man arbejder i teams.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus har du:· Viden om ændringernes konsekvenser for teamets interne organisering og det interne samarbejde i teamet. · Redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser ændringerne har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav. · Viden om, hvilke krav der stilles for at opnå en ny tilgang til samarbejdet internt i teamet og med omgivelserne. Efter gennemført kursus kan du:· Identificere hvordan teamets opgaver ændrer sig som konsekvens af teknologiske og/eller organisatoriske forandringer i virksomheden.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up