Vedligeholdelsesuddannelse

På kurset får du viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med genoplivning.

Hvornår

Se holdlisten

Tilmeldingsfrist:

29. aug 2022

Hvor

Rybners
Billeskovvej 9
5560 Aarup

Holdliste

05. sep 2022- 06. sep 2022 1 ledige pladser
19. sep 2022- 20. sep 2022 16 ledige pladser
03. okt 2022- 04. okt 2022 16 ledige pladser
10. okt 2022- 11. okt 2022 16 ledige pladser
24. okt 2022- 25. okt 2022 16 ledige pladser
31. okt 2022- 01. nov 2022 16 ledige pladser
07. nov 2022- 08. nov 2022 16 ledige pladser
21. nov 2022- 22. nov 2022 16 ledige pladser
05. dec 2022- 06. dec 2022 16 ledige pladser
12. dec 2022- 13. dec 2022 16 ledige pladser

Fag tilknyttet kurset

Håndtering af ambulancemateriel i præhos. indsats


Skolefagkode:
49516

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
631,33 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
631,33 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan sikkert og selvstændigt anvende, efterse, rengøre og evt. vedligeholde ambulanceudstyr. Deltageren kan søge viden om tekniske specifikationer, og retningslinjer for anvendelse af ambulancemateriellet. Deltageren ajourføres i forhold til anvendelse af optageudstyr, ventilationsudstyr, båre, defibrillator, forflytningsudstyr, medicoteknisk udstyr, udstyr til patientbehandling mm.

Præhospital genoplivning


Skolefagkode:
49344

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
631,33 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
631,33 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med genoplivning. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår omfatter anatomi og fysiologi, patienttilgang, BLS/ALS, reversible årsager, ROSC (ABCDE), sikkerhed, algoritmer, stødbare/ikke-stødbare rytmer, børn med hjertestop, luftvejshåndtering, ERC guidelines, farmakologi, iv- og io-adgang, effektiv beslutningstagning, kommunikation, samarbejde med lægmand og andre faggrupper. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital håndtering af gravide og fødende


Skolefagkode:
49515

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
631,33 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
631,33 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af gravide og fødende. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdsparter ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter patienttilgang, anatomi og fysiologi, den normale og den komplicerede graviditet (transport af gravide med f.eks. vandafgang, navlesnorsfremfald, foreliggende moderkage, præeklampsi), flerfoldsgravide, den normale og den komplicerede fødsel, postpartum vurdering af mor og barn, observation og behandling af den nyfødte, symptombehandling, undersøgelsesmetodik, farmakologi, genoplivning og hjertestopsbehandling af den gravide. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Præhospital håndtering af patienter med traumer


Skolefagkode:
49528

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
64 kr.

Pris for ledige:
631,33 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
631,33 kr.
Målgruppe

Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af traumepatienter med et eller flere traumer. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af traumepatienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: patienttilgang, anatomi og fysiologi, shock, skader på bevægeapparatet, hovedtraumer, thoraxtraumer, abdominaltraumer, spinal stabilisering, traumatisk hjertestop, temperaturrelaterede skader, farmakologi, symptombehandling af traumepatienten.Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Tilmelding

Til ledige og Jobcentre: Kontakt vores kursussekretærer for tilmelding.

Kursets kviknummer: 280560ARE222493441M1

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08:00 - 15:24

Forudsætninger

Beskrivelse

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Mette Juhl

tlf. 79134479

e-mail: mel@rybners.dk

keyboard_arrow_up