Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Hvornår

Se holdlisten

Tilmeldingsfrist:

13. feb 2023

Hvor

Rybners
Turbinevej 12
2860 Søborg

Holdliste

20. feb 2023- 21. feb 2023 15 ledige pladser
22. feb 2023- 23. feb 2023 15 ledige pladser
06. mar 2023- 07. mar 2023 15 ledige pladser
08. mar 2023- 09. mar 2023 15 ledige pladser

Fag tilknyttet kurset

Vejen som arbejdsplads - Certifikat


Skolefagkode:
47136

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
256 kr.

Pris for ledige:
1226,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1226,1 kr.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Formål

Indhold

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Tilmelding

Til ledige og Jobcentre: Kontakt vores kursussekretærer for tilmelding.

Kursets kviknummer: 280560ARE231471361D1

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08:00 - 15:40

Forudsætninger

Beskrivelse

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Dorthe Nørgaard

tlf. 76133391

e-mail: djn@rybners.dk

keyboard_arrow_up